เรื่อง ระบบแจ้งข่าวสรบ ผ่าน Web ใหม่

เรียนผู้ใช้ PDTI Mail ทุกท่านทราบ

          ทางหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ สรบ. บางขุนเทียน ได้จัดทำระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง web site: http://intra.pdti.kmutt.ac.th ท่านสามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง web site ดังกล่าว ซึ่งการเข้าไปยัง web site : http://intra.pdti.kmutt.ac.th ท่านจะจำเป็นต้องใส่ชื่อ pdti\<username>  และ password ที่ท่านใช้อันเดียวกับในระบบ e-mail ผ่าน PDTI Web ตัวอย่า เช่น เบอร์อีเมลืของท่านคือ somsak@pdti.kmutt.ac.th ให้ใส่  username เป็น pdti\somsak และ password ให้ใช้อันเดียวกับ e-mail ของ PDTI web ก่อนเข้า web เสมอ ดูภาพประกอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1. พิมพ์ http://intra.pdti.kmutt.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ข้อมูล pdti\<user account> และ password

ขั้นตอนที่ 3  ได้เห็นข้อมูลตามรูปข้างล่าง

         อนึ่ง ระบบจะทำการแจ้งข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่มีการ update ของ web site นี้ ผ่านทาง e-mail ของทุกท่านให้รับทราบด้วย โดยจะส่งเฉพาะ Link มาให้เท่านั้น ท่านจะต้องเข้ามาชมผ่าน web site นี้เท่านั้นโดยวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น

         หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 7472 คุณวรสิทธิ์

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วรสิทธิ์ รัตนบุญกร
ผู้ดูแลระบบ